vzw Volksmuziek Maasland

Folkstage Heuvelsven 2019 (traditionele volksmuziek) 26 t/m 29 augustus 2019 Domein Heuvelsven gelegen te Heuvelsven, 1, Dilsen-Stokkem. Folkstage Heuvelsven wil een kans geven aan muzikanten om hun talent te ontwikkelen en om in een vriendschappelijke sfeer te genieten van muziek in een uniek natuurgebied. Diverse cursussen wordt gegeven in verschillende lokalen in het Heuvelsven; song arrangement, zang, diatonische accordeon, doedelzak, draailier, samenspel, kinderstage en tiener-stage van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. Je kunt blijven tot vrijdagmorgen na het ontbijt. Deelnemers schatting 70. Overnachten in paviljoenen met sanitair of in eigen tent . De lesgevers zijn bekende muzikanten uit de volksmuziek. Praktische richtlijnen * De cursusdag loopt van 9 tot 12u en van 14 tot 17u met telkens een koffiepauze om 10u30 en 15u30 * Er zijn elke dag 3 maaltijden (op aanvraag ook vegetarische) maaltijden voorzien. Eetgerei is ter plaatse. * Overnachten gebeurt in paviljoenen of in eigen tent naar keuze... * Het domein ligt nabij een woonbuurt,daarom vragen wij buiten de gebouwen absolute stilte van 22u – 8u. * Daarop wordt streng toegezien. Wie zich daar niet aan houdt, kan uitgesloten worden van de stage. Hetzelfde geldt voor deelnemers die zich niet gedragen * Auto’s worden geparkeerd buiten het domein op de aangewezen plaatsen. * Er zijn geen huisdieren toegelaten op het gehele domein. * Met al uw vragen of opmerkingen kan je terecht op het secretariaat. * Vzw Volksmuziek Maasland is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal. * De stage heeft een maximaal aantal deelnemers, tijdig inschrijven is dus de boodschap! * Indien er voor een workshop te weinig inschrijvingen zijn, kan deze worden afgelast. * Drankjetons kunnen worden gekocht bij het secretariaat . Inschrijvingsvoorwaarden Inschrijven is mogelijk totdat de stage volzet is Bevestiging van de inschrijving van de deelnemers aan de stage gebeurt in de loop van de maand juni. Na bevestiging van deelname wordt het verschuldigde bedrag gestort op rekening vzw Volksmuziek Maasland .De betaling dient te gebeuren ten laatste een week na ontvangst van die bevestiging. Wie dan niet betaalt, wordt van de inschrijvingslijst geschrapt ten gunste van iemand op de wachtlijst. De nodige praktische informatie wordt je toegezonden na betaling van het verschuldigde bedrag. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een sessie, kan de organisator die tot twee weken voor datum nog afgelasten. In dat geval wordt het inschrijvingsbedrag volledig teruggestort. De inschrijver op het inschrijvingsformulier moet de houder zijn van de rekening via dewelke wordt betaald. Bij annulering van inschrijving door de deelnemer vóór 1 juli, wordt bij terugbetaling € 20 ingehouden, Bij annulering vóór 15 juli € 35. Bij annulering na 15 juli wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden bij wijze vn annuleringsvergoeding. Elke annulering dient een gegronde reden te hebben (dit wordt bepaald door de organisatie) KENNISGEVING: In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV of GDPR), gaat de vzw. Volksmuziek Maasland volgens de wettelijke verordeningen om met uw persoonsgegevens. vzw Volksmuziek Maasland kan foto's en/of video's waarop zij/hij/zij herkenbaar zijn, publiceren op (sociale) media (webstek vzw, facebook,dagblad,...). Bij bezwaar, graag via een mail naar de vzw. De kindersessies zijn alleen bestemd voor kinderen van ouders/voogden die deelnemen aan de stage. Kinderen en jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen als een volwassen mededeelnemer de volledige verantwoordelijkheid voor hen draagt en in die hoedanigheid ook het inschrijvingsformulier van de jongere mee ondertekent. Het toezicht op de minderjarigen, buiten cursusuren, is de verantwoordelijkheid van de ouders/voogd. Alleen akoestische, onversterkte instrumenten zijn toegelaten. Deelnemers ontlasten de organisator van alle verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen en diefstal. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. Informatie over de sessies krijg je bij de lesgevers zelf, informatie over de inschrijvingen op het secretariaat. Alle deelnemers moeten zich zaterdagochtend tussen 8u en 10:30uur aanmelden bij het secretariaat, Ze krijgen een polsbandje dat ze voor de duur van de stage moeten dragen. Deelnemers zijn welkom van maanag 26 augustus 2018 om 8:00uur en verlaten het domein ten laatste vrijdag 30/08 voor 12u. Iedereen ruimt zijn eigen rommel en afval op. Afval moet worden gesorteerd in de daartoe voorziene vuilbakken. Deelnemers laten het sanitair en eetruimte zo proper mogelijk achter. Keuken, eetzaal en sanitair worden dagelijks gekuist door de organisatie. De leslokalen worden netjes gehouden door de deelnemers. Roken mag alleen in de aangegeven rookzones. Inschrijvingsgeld Volwassen deelnemers aan de stage betalen € 270 per persoon (met tent/camper € 250). (incl. 3 maaltijden per dag, deelname aan de workshops en toegang tot allerlei nevenactiviteiten). Een tweede,derde en volgende gezinslid betaalt € 240. (met tent/camper € 220) Bezoekers die aan alles kunnen deelnemen behalve de stages betalen €150 (met tent/camper € 140) Kinderen (t/m 12 jaar) betalen € 170 (met tent/camper € 150) (altijd incl. maaltijden). Betalen op rekeningnr BE68 0004 4426 3434 op naam van vzw Volksmuziek Maasland