vzw Volksmuziek Maasland

VIOOL – JOS DEBRAEKELEER viool spelen of noem het liever fiddelen = in de betekenis van : u amuseren al spelend op je viool. voor wie : voor zij die graag viool spelen - jong of ouder wat : door het leren van volkse deuntjes en via kleine oefeningen meer leren over - boogtechnieken - akkoorden op je viool - versieringen - verschillende stijlen er wordt hoofdzakelijk op het gehoor aangeleerd – dus een recordertje wat dan ook is zeker gewenst. stage begeleider Jos Debraekeleer - ik speel viool sedert mijn elfde en speel of speelde o.a. bij Het Brabants Volksorkest – Aghoea - de snaar - de vlier - Country Cow Tsjoe....... ik hou ook van zingen.