Welkom

vzw Volksmuziek Maasland.

De vereniging heeft hoofdzakelijk tot doel de lokale volkscultuur in al haar facetten te verspreiden via voordrachten, musiceren, publicaties, tentoonstellingen, theater, poppentheater, festivals, volksdans enz….. Dit met uitsluiting van ieder winstbejag. Om dit doel te bereiken kan de vereniging zelf alle mogelijke initiatieven nemen, of samenwerken met andere organisaties, die zich een gelijkaardig doel hebben gesteld. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. De zetel van de vereniging is gevestigd in de stad Dilsen-Stokkem.

vzw Volksmuziek Maasland

Het Letland Duo

FOLKSTAGE 2020