Foto : De grensmaas
                                  VZW Volksmuziek Maasland :
De vereniging heeft hoofdzakelijk tot doel
                                             de lokale volkscultuur in al haar facetten te
                                             verspreiden via voordrachten, musiceren,
                                             publicaties, tentoonstellingen, theater,
                                             poppentheater, festivals, volksdans enz…. 
                                             Dit met uitsluiting van ieder winstbejag. Om
                                             dit doel te bereiken kan de vereniging zelf
                                             alle mogelijke initiatieven nemen, of  
                                             samenwerken met andere organisaties, die 
                                             zich een gelijkaardig doel hebben gesteld.
                                             Zij mag eveneens alle activiteiten onder-
                                             nemen die dit doel kunnen bevorderen.